GLUTEN NGÔ (CORN GLUTEN MEAL)

GLUTEN NGÔ (CORN GLUTEN MEAL) GLUTEN NGÔ (CORN GLUTEN MEAL)
Bột Gluten ngô là chất lắng đọng được sấy khô từ ngô sau khi lấy tinh bột, mầm và vỏ lụa trong quá trình chế biến
Đặc điểm: Dạng bột lẫn hạt nhỏ, màu vàng đậm hoặc vàng tươi.
Sản phẩm này có giá trị dinh dưỡng cao gấp 3 lần so với ngô hạt ban đầu và nâng cao hàm lượng Vitamin và khoáng vi lượng. Bột Gluten ngô có giá trị Protein lên t