USDA: Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2017/18

USDA: Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2017/18

Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 11/2017 dự báo sản lượng khô đậu tương thế giới niên vụ 2017/18 sẽ đạt 237,12 triệu tấn.
Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 11/2017.
 
Đvt: triệu tấn
 
2017/18 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 12,25 237,12 64,03 234,19 67,23 11,98
Mỹ 0,36 41,82 0,27 31,12 11,07 0,27
Các nước còn lại 11,88 195,3 63,76 203,07 56,17 11,71
Nước XK chủ yếu 7,53 73,94 0,04 25,99 48,15 7,38
Argentina 3,05 34,42 0 3,06 31,2 3,21
Brazil 4 32,5 0,03 17,48 15,25 3,8
Ấn Độ 0,49 7,02 0,01 5,45 1,7 0,36
Nước NK chủ yếu 1,36 16,45 37,98 53,77 0,53 1,48
EU-27 0,14 11,46 19,4 30,54 0,3 0,16
Đông Nam Á 1,17 3,22 16,73 19,61 0,23 1,28

Nguồn: VITIC/USDA
 
Kiều Ly
Nguồn: Vinanet
Vinhomes Smart City

Newsleter

Video

Chứng nhận - Giải thưởng

Thời tiết - tỷ giá

Thống kê truy cập

Đối tác