Một số bệnh sinh sản trong chăn nuôi bò sữa

Hướng dẫn tiêm vaccine cho Vịt

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Tây Ban Nha giới thiệu hướng dẫn quy trình vắc xin cho gà, vịt đến bà con chăn nuôi:
 Vịt thịt:
 - 7 ngày tuổi: tiêm lần 1 vaccine dịch tả
- 17 ngày tuổi  tiêm lần 1 vaccine cúm gia cầm
- 21 ngày tuổi: tiêm lần 2 vaccine dịch tả
- 45 ngày tuổi: tiêm lần 2 vaccine cúm gia cầm
- 60 ngày tuổi tiêm vaccine tụ huyết trung
d/ Vịt thịt - 1- 60 ngày tiêm giống vịt thịt
sau đó cứ mỗi 4- 6 tháng phải tái chủng 1 lần các loại vaccine trên

Newsleter

Video

CERTIFICATES - AWARDS

Weather - rate

Thống kê truy cập

Đối tác